MAGAZINES

Voor veel verenigingen maken wij 1 - 2 maal per jaar een presentatie magazines / netwerkbrochure. Voor jullie als club is dit de mogelijkheid om iedereen op de hoogte te stellen van de nieuwe ontwikkelingen binnen jullie club. Sponsoren hebben uiteraard de mogelijkheid om hier middels een advertentie hun bedrijf bij de lezers onder de aandacht te brengen.

Voetbaldrukker verzorgt de complete opmaak en druk. Jullie hoeven dus alleen
de teksten en de foto's aan te leveren, de rest doen wij!